Onderzoek ernstige gezondheidsproblemen

De afgelopen anderhalf jaar is er bij patiënten in de Frettenkliniek een explosieve toename te zien van jonge en jong volwassen fretten met ernstige ontstekingen in het maag-darmkanaal en aanverwante organen en/of het middenoor. Ontstekingen die soms acuut ontstaan en met behandeling verholpen worden maar ook problemen met een chronisch verloop die nooit echt helemaal genezen. Ook na een behandeling blijkt er veel schade aan het maag-darmkanaal te zijn ontstaan, waardoor de fret nooit meer een optimale conditie bereikt. Het gaat inmiddels al om meer dan 100 zieke fretten en dat zijn alleen de bekende gevallen. Opvallend is dat het bij deze explosie veel vaker bij (zeer) jonge dieren voorkomt (<2 jaar) en dat er meerdere zeer ernstige gevallen zijn, met enkele keren dodelijke afloop of noodzaak van euthanasie. Bij deze ziektegevallen werd geconstateerd dat deze dieren vaak vanaf jonge leeftijd (regematig al in het nest) rauw gevoerd werden. Zowel met KVV (kant en klaar gemalen rauw vlees) als met prooidiervoeding, afkomstig van de bedrijven die massaproductie leveren. Dit lijkt dus het onderlinge verband te zijn, echter houden we de mogelijkheid dat het niet voeding gerelateerd is open. 

Of dit daadwerkelijk de oorzaak van al deze medische problemen is, is wat wij als werkgroep willen onderzoeken. Frettenarts Hanneke Roest van de Frettenkliniek is leidend in het medische deel van dit onderzoek. Er is door haar een protocol opgesteld op basis waarvan wordt bepaald aan welke voorwaarden, symptomen, omstandigheden etc. een fret moet voldoen om nuttig te zijn voor onderzoek. Er zal uitgebreid pathologisch weefselonderzoek worden gedaan en diverse kweken worden gemaakt van voedsel, ontlasting, urine, bloed en organen.
Wij hopen op deze manier antwoorden te vinden op de vele vragen en onzekerheden die er op dit moment spelen, zodat we kunnen zorgen voor een betere behandeling van huidige patiënten en in de toekomst deze ziekte(n) te kunnen voorkomen.

Voor dit onderzoek is veel geld nodig. Er is besloten ons als eerste te gaan richten op weefsel, bacteriologisch en parasitologisch onderzoek, gezien onderzoek naar virussen enorm kostbaar is. Dit onderzoek kan enkele honderden euro's per fret kosten. Er zal gebruik gemaakt gaan worden van (onder andere) de expertise van de Universiteit van Utrecht en een gerenommeerd laboratorium in Duitsland. Ondanks dat er zeer zorgvuldig onderzoek gedaan zal gaan worden kunnen we niet garanderen dat er antwoorden worden gevonden. Tot op heden is er in verschillende gevallen beperkt onderzoek gedaan wat niet tot concrete resultaten heeft geleid. Zodoende is de wens er nu ook om dit via de werkgroep op grotere schaal en middels professionele contacten aan te pakken, om zo de grootst mogelijke kans te hebben op het behalen van resultaat. Wij zullen uiteraard al onze bevindingen delen middels deze site.

Om dit alles mogelijk te maken hebben wij elke donatie hard nodig. Wij kunnen het als opvangen, fokkers en dierenarts simpelweg niet zonder financiële hulp van iedereen die fretten een warm hart toedraagt.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Werkgroep Rauwvoeding FretToezegging donatie

Wil je op de hoogte blijven van resultaten via e-mail? Vul dan ook je e-mailadres in.

Mogen wij uw naam en donatiebedrag noemen op onze website?

€ 

Je gegevens worden nu verwerkt...