Onderzoek ernstige gezondheidsproblemen

Sinds 2016 is er bij patiënten in de Frettenkliniek een explosieve toename te zien van jonge en jong volwassen fretten met ernstige ontstekingen in het maag-darmkanaal en aanverwante organen en/of het middenoor. Ontstekingen die soms acuut ontstaan en met behandeling verbeteren, maar uiteindelijk een chronisch verloop krijgen en nooit echt helemaal genezen. Ook na een behandeling blijkt er veel schade aan het maag-darmkanaal te zijn ontstaan, waardoor de fret nooit meer een optimale conditie bereikt. Het gaat inmiddels al om honderden zieke fretten en dat zijn alleen de bekende gevallen. Opvallend is dat het bij deze explosie veel vaker bij (zeer) jonge dieren voorkomt (<2 jaar) en dat er meerdere zeer ernstige gevallen zijn, met enkele keren dodelijke afloop of noodzaak van euthanasie. 

Het ziektebeeld is in de loop van 2018 dankzij donateurs en vrijwilligers van de werkgroep na heel veel bacteriologisch, postmortaal- en weefselonderzoek uiteindelijk goed in beeld gebracht. Ook de symptomen van misselijkheid door de maag-darmproblemen en de pijn door een chronische middenoorontsteking zijn gaandeweg het onderzoek steeds duidelijker geworden.

In de loop van 2019 is er het door de inzet van Dr Haagmans (Erasmus MC) naast Dr Hanneke Roest duidelijk geworden waar we mee te maken hebben: een nieuw gemuteerd Corona virus (ook wel Corona3 genoemd). Een lastig heerschap, waar nog geen behandeling voor gevonden is; het is nog niet te genezen. Helaas is het op dit moment ook nog onmogelijk om bij levende dieren een diagnose te stellen; er is nog geen test beschikbaar die deze Corona variant kan aantonen. Ook de al bestaande testmogelijkheden voor andere Corona virussen zijn niet bruikbaar.

Het virus is zeer besmettelijk onder fretten en wordt overgedragen via ontlasting. Pups worden dan ook al in het nest besmet. Waar meerdere fretten bij elkaar aanwezig zijn, zoals bij fokkers, opvangen en pensions zijn de besmetting risico’s dan ook het grootst. Daarnaast hebben besmette fretten een verzwakte weerstand, wat ze erg ontvankelijk maakt voor secundaire infecties, zoals bijvoorbeeld bacteriën vanuit rauwe voeding of parasieten zoals Giardia en coccidiose.

Wat we nog missen is een behandeling voor deze dieren. Momenteel vindt er vooral een symptomatische behandeling plaats. De ziekte gaat met ups en downs. Door juiste medicatie, het langdurig inzetten ervan en aanpassingen in de voeding, kan er een redelijk stabiel leven geboden worden aan de besmette fretten. Daarbij is het van belang dat er zo min mogelijk stressfactoren aanwezig zijn voor het dier. Het liefst één fret per huishouden. Het is helaas nog steeds zo dat er dieren ingeslapen moeten worden op relatief jonge leeftijd, om lijden te voorkomen.

Het vervolgonderzoek zal zich vooral richten op de mogelijkheid tot diagnose en behandelmethoden, maar ook daar is opnieuw geld voor nodig. We doen daarom de oproep aan alle frettenliefhebbers om financieel mee te helpen aan een oplossing voor deze zieke dieren.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Werkgroep-fret corona mutatie (voormalig Werkgroep Rauwvoeding Fret)

Vragen kunnen worden ingestuurd via e-mailadres vragen@werkgroep-fret.nl.


Toezegging donatie

Wil je op de hoogte blijven van resultaten via e-mail? Vul dan ook je e-mailadres in.

Mogen wij uw naam en donatiebedrag noemen op onze website?

€