Het onderzoek

Eind 2017 is de werkgroep opgezet om onderzoek te kunnen naar de herkomst en oplossing voor het ziektebeeld waarmee we te maken hebben. Onderstaande tekst is bij het oprichten geschreven om uit te leggen waar het onderzoek zich op ging richten.

Ziektebeeld

Er is sinds 2016 een schrikbarende toename van (zeer) jonge fretten (<2 jaar) die met (ernstige) gezondheidsklachten te maken krijgen. De problemen komen bij jonge en jongvolwassen fretten tot uiting als ontstekingen in het maag-darmkanaal en het middenoor. Gezien de aard van de ontstekingen is de kans groot dat het om een infectie gaat. Dit kan zowel bacterieel, viraal als parasitair zijn. In de loop van het ziektebeeld, dat meestal chronisch verloopt, kunnen ook andere organen betrokken raken.

Deze infectie reageert niet altijd op een behandeling. Sommige fretten reageren goed op antibiotica om vervolgens op het oog te herstellen. Veel fretten houden hier blijvende schade aan over.

Voeding

Wat de (jonge) zieke fretten gemeen lijken te hebben is dat deze al op jonge leeftijd (vaak al in het nest) rauwe voeding kregen. Er is enkele jaren geleden onderzoek gedaan door de Universiteit van Utrecht naar KVV (kant en klaar gemalen rauw vlees) waaruit bleek dat hierin zeer hoge concentraties van verschillende ziekte verwekkende bacteriën aanwezig waren. Ook is bekend dat eendagskuikens afkomstig uit de bio-industrie, besmet kunnen zijn met een grote verscheidenheid aan bacteriën. Deze voeding wordt dan ook door de meeste fokkers en opvangen tegenwoordig niet meer gevoerd. Wel worden er nog veel complete prooidieren gevoerd in de vorm van knaagdieren, gevogelte en wild. Echter is duidelijk geworden dat de kwaliteit van de prooidieren die verkrijgbaar zijn voor fretteneigenaren in Nederland de afgelopen jaren ernstig is afgenomen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat de vraag naar prooidieren dusdanig is toegenomen dat er niet meer alleen SPF (Specific Pathogen Free) prooidieren geleverd kunnen worden welke zijn gebruikt door, en afkomstig van laboratoria. De prooidieren van de meeste verkooppunten zijn afkomstig van een grote leverancier die (een groot gedeelte van) zijn assortiment aanschaft bij massaproductiebedrijven in het buitenland. Deze manier van kweken is bedoeld voor consumptie en heeft veel minder strenge regels en eisen dan muizen die SPF gekweekt worden voor gebruik in laboratoria. Wij willen absoluut niet met vingers wijzen of een schuldige aanwijzen, maar wij willen de mogelijkheid dat deze gezondheidsproblemen voedingsgerelateerd zijn nader onderzoeken.
Ons advies is om zeer kritisch te kijken naar wat je je fret(ten) voert en hier, voorlopig, voorzichtig mee om te gaan. Een goede kwaliteit brokken is momenteel de veiligste keuze. Indien je wel prooidieren wilt blijven voeren kijk dan kritisch naar waar deze vandaan komen en ga hier hygiënisch en zorgvuldig mee om, maar wees je bewust van de mogelijke risico’s.

Protocol

Het onderzoek richt zich voornamelijk op:

  • Fretten onder de leeftijd van 2 jaar.
  • Fretten welke op enig tijdstip in hun leven zijn gevoerd met KVV en/of prooidieren. Fretten die momenteel brokvoeding krijgen maar eerder ooit KVV en/of prooidieren, vallen hier dus ook onder.
  • Fretten met aanhoudende of plotse ernstige klachten van het maag-darmkanaal of het middenoor.

Het zijn vooral de aanvullende onderzoekskosten die vanuit de werkgroep worden betaald. Fretten welke binnen het protocol vallen worden opgesplitst in 3 groepen.

  1. Zieke fretten waarbij bacteriologisch/parasitair onderzoek gedaan kan worden van urine of ontlasting.
  2. Zieke fretten welke in aanmerking komen voor een operatie waarbij er biopten van organen genomen kunnen worden voor weefselonderzoek en het inzetten van bacteriologische kweken. De eigenaar betaalt hierbij zelf de operatie omdat dat onderdeel is van de behandeling. Het aanvullende onderzoek wordt betaald vanuit de werkgroep.
  3. Zieke fretten welke helaas uitbehandeld zijn en geëuthanaseerd moeten worden. Deze worden geheel opgestuurd naar het laboratorium waarna necropsie plaatsvindt zodat het gehele lichaam kan worden onderzocht. Hierbij zullen diverse organen worden verwijderd om uitgebreid te worden onderzocht, dan wel worden gebruikt voor bacteriologische kweken. De eigenaar dient hiertoe toestemming te geven om zonder belemmering het onderzoek te laten uitvoeren. Het is al ingrijpend genoeg een (jonge) fret te verliezen. Necropsie laten uitvoeren waarbij je het diertje niet meer terugkrijgt, is niet voor iedereen weggelegd.

Heb of ken je een fret welke volgens jou in aanmerking komt voor dit onderzoek? Neem dan contact op met de Frettenkliniek. Zij kunnen de details van het protocol persoonlijk bespreken.

Onderzoek en kosten

Op dit moment ligt onze focus op weefsel, bacteriologisch en parasitair onderzoek omdat naar alle waarschijnlijkheid een bacterie/bacteriën een rol lijken te spelen. Testen op virussen zijn erg kostbaar, maar dit wordt niet uitgesloten voor de toekomst.
De kosten die gemaakt moeten worden om een fret compleet en volledig te kunnen onderzoeken zijn hoog.

Naast de operatie of euthanasie en eventuele necropsie bij de Frettenkliniek, wordt er gebruik gemaakt van de diensten van verschillende (pathologische) laboratoria waaronder de Universiteit van Utrecht. Om toch een indicatie te geven van de gemiddelde kosten:
Uitgebreid pathologisch onderzoek met kweken van diverse organen en bloed kan oplopen tot 400-500 euro per fret.

Uitkomst

Resultaat is niet gegarandeerd. De hoop is dat er bij een aantal fretten de nodige bacteriën zullen worden aangetroffen om bepaalde connecties te kunnen maken en zo mogelijk tot een oorzaak of betere behandelmethode te komen. Er is geen garantie dat elke onderzochte fret ook daadwerkelijk resultaat gaat opleveren, gezien er in het verleden in individuele onderzoeken ook niet altijd een oorzaak werd gevonden. Wij zijn afhankelijk van donaties om dit onderzoek te kunnen financieren. Daarnaast kost het vinden van genoeg fretten die voldoen aan het protocol en aanvullende voorwaarden tijd.

Vragen kunnen worden ingestuurd via e-mailadres vragen@werkgroep-fret.nl.


Toezegging donatie

Wil je op de hoogte blijven van resultaten via e-mail? Vul dan ook je e-mailadres in.

Mogen wij uw naam en donatiebedrag noemen op onze website?

€